Word lid Bestel gratis

Longpunt

Als longpatiënt heeft u veel aan uw arts of verpleegkundige, maar wat u van andere patiënten hoort, is minstens zo waardevol. U leert van andermans ervaring. Daarom zijn op diverse plekken in het land Longpunten opgestart; de maandelijkse ontmoeting die het Longfonds organiseert voor longpatiënten, hun omgeving en zorgverleners.

Voor u als patiënt en uw omgeving is een Longpunt de plek om ervaringen uit te wisselen, tips op te doen en zorgen te delen. U kunt hier zorgverleners ontmoeten en met hen in gesprek gaan. Daarnaast ontmoet u vrijwilligers van het Longfonds. Iedere bijeenkomst start met een voorlichting over een bepaald thema.

Amsterdam heeft op dit moment drie longpunten in Amsterdam; West, Noord en Oost. Het volgend seizoen, zullen deze drie lontpunten worden samengevoegd tot één longpunt, Regio Amsterdam. De locaties zullen afwisselend zijn in West (De Wachter), Noord (Het BovenIJziekenhuis en Oost (OLVG, locatie Oost).

Zodra de data en sprekers bekend zijn, zetten wij dit op de agenda.

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden, dat kan via een mail naar amsterdam@regio.longfonds.nl; of bel 06 250 658 39/06 132 807 99

Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger, mail naar vrijwilliger@longfonds.nl of bel (033) 43 41 277.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
E-mail
Stel uw vraag aan het rayon via e-mail.
Ontmoet elkaar
Kom in contact met anderen met een longziekte.
Longforum
Deel uw ervaringen of stel uw vraag aan een longarts.