Word lid Bestel gratis

1e Longpunt Amsterdam goed bezocht

Eindelijk was het zover! Op 18 maart 2013 is het 1e longpunt in Amsterdam van start gegaan. De ontmoetingsmiddag was goed bezocht. De presentatie van het Longfonds door de directeur van de patiëntenvereniging, Hendrien Witte en de interactieve presentatie door longarts Bob van den Berg werd met veel belangstelling gevolgd.

Longpunt is een maandelijkse ontmoeting die het Longfonds (voorheen Astma Fonds) organiseert voor longpatiënten, hun omgeving en zorgverleners. De eerstvolgende ontmoeting is op 15 april a.s. met als hoofdthema Medicijnen, inhaleren van medicijnen.
Maar mocht u eventueel vragen hebben over andere onderwerpen die met longziekten te maken hebben, kunt u ook op deze middag terecht.

De locatie is in Amsterdam West op de Wolbrantskerkweg 54-56 en de aanvang is 14:00 uur.
De deelname is gratis. U kunt zich aanmelden via 06 - 151 372 81 of via longpuntamsterdamwest@longfonds.nl
Wij verzoeken u om tijdens deze bijeenkomsten geen luchtjes te gebruiken.

U kunt de verdere data en nadere informatie van de maandelijkse ontmoetingen op de agenda vinden of door de onderstaande link aan te klikken.
Longpunt Amsterdam West

Wij hopen u op de volgende ontmoetingsmiddag te mogen verwelkomen.

Bestuur en vrijwilligers van Rayon Amsterdam