Word lid Bestel gratis

9 mei 2017 Longpunt Noord; thema: “Heideheuvel revalidatie centrum; wat kunt u verwachten?”

Vrijwilliger en dagvoorzitter van Longpunt Noord, Henny Boerhout, verwelkomde bezoekers en spreker René Koedam, medewerker van Heideheuvel Revalidatiecentrum. Deze bijeenkomst was tevens de laatste van dit seizoen en daarnaast ook de laatste die door Henny en Lien (vrijwilliger en secretaris rayon Amsterdam) georganiseerd en begeleid zou worden. Dus deze middag had voor de beide dames wel een speciaal tintje.

De presentatie van René Koedam begon met de mededeling dat er een naamsverandering had plaatsgevonden en dat door een fusie de naam Heideheuvel veranderd is naar Stichting Merem behandelcentrum, locatie Hilversum. Tussen de aanwezigen waren een 6-tal mensen die door René Koedam herkent werden als zijnde bezoekers van Heideheuvel. Bezoekers van het behandelcentrum kunnen volwassenen, maar ook kinderen zijn. René houdt zich vooral bezig met volwassenen.

Het doel van het revalidatie centrum is om revalidatie en behandeling van complexe patiënten met chronische (long-)ziekte, aanvullen aan eerste en tweede lijn.

 • Regionaal voor volwassenen met COPD
 • Landelijk voor kinderen en volwassenen met astma
 • Enige klinische centrum voor kinderen met ernstig overgewicht (morbide obesitas)

 

En het bevorderen en herstellen van gezondheid en streven naar een optimale maatschappelijke participatie en autonomie.

Het aanmeldingstraject voor het revalidatie centrum verloopt als volgt:

 • De eigen longarts maakt een verwijsbrief;
 • deze brief wordt besproken met het aanmeldingsteam;
 • dan volgt er een intakegesprek / huisbezoek;
 • vervolgens is er een intakemiddag;
 • de patiënt krijgt een 3-daagse klinische observatie;
 • en als laatste wordt de juiste behandeling besproken.

Onder de longpatiënten zijn o.a. diverse mensen die een probleem hebben met overgewicht. In samenspraak met de diverse disciplines (diëtiste, fysiotherapie, psycholoog, bewegingstherapeut etc.) wordt besproken of en welk beweegprogramma geschikt zou zijn, om het gewicht verantwoord naar beneden te brengen.

Een diëtiste zou bijvoorbeeld ook aan kunnen geven dat de patiënt te weinig vet, dus te weinig verbrandingsstoffen heeft om een bewegingsprogramma te volgen.

René bespreekt tevens een aantal problemen waar longpatiënten vaak tegenaan lopen,mede omdat een longziekte voor de buitenstaanders niet altijd waarneembaar is, zoals bijvoorbeeld:

 • onbegrip (o.a. in de supermarkt niet zo snel je boodschappen kunnen verwerken).
 • de bus missen, omdat je niet snel genoeg kunt instappen.
 • niet meer met je kleinkind kunnen doen wat je voorheen wel kon.

Er zijn ook veel mensen die hun problemen onderkennen en/of ontkennen en doorgaan met leven zoals ze altijd hebben gedaan terwijl dat steeds slechter gaat en soms helemaal niet meer gaat. Het gevolg kan zijn dat mensen vereenzamen en zelfs gewone dingen niet meer kunnen doen. Op het laatst blijft er niet veel meer over om voor te leven.

De ervaringsverhalen die René Koedam vertelt doet hij op zo een boeiende manier dat de bezoekers ‘aan zijn lippen hangen’.

Henny bedankt hem voor de interessante middag en daarna neemt Sandra de Graaf (verenigingsconsulent van het Longfonds) even het woord. Ze richt het woord met name tot Hennie en Lien en bedankt hun voor hun jarenlange inzet voor het longpunt. Dit wordt begeleid met een schattig bloemstukje. Verder legt Sandra de nieuwe formule van het samenvoegen van alle Amsterdamse longpunten in één programma. Dit programma zal t.z.t. onder de geregistreerde longpuntbezoekers worden verspreid en ook op de website worden gepubliceerd.

Lien Chu Tsai

Scheidend vrijwilliger / secretaris Longfonds rayon Amsterdam