Word lid Bestel gratis

Amsterdam gaat voor rookvrije generatie

Voorkómen dat jongeren gaan roken en stimuleren dat mensen stoppen met roken, dat zijn de speerpunten uit het tabaksontmoedigingsbeleid, waartoe het college van B&W van Amsterdam op 8 december heeft besloten. Daarmee sluit de gemeente aan bij het initiatief van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en Longfonds, verenigd in de Alliantie Nederland Rookvrij, om jongeren rookvrij te laten opgroeien.

De helft van de jongeren die start met roken, zal dit zijn of haar verdere leven blijven doen. De kans is aanzienlijk dat zij hierdoor ziek worden en eerder komen te overlijden. Om preciezer te zijn; één op de twee rokers overlijdt uiteindelijk aan de gevolgen van roken. Als we ernstige en veel voorkomende ziektes zoals hart- en vaatziektes willen terugdringen, vraagt dat om een stevige aanpak om het aantal rokers terug te dringen, stelt Amsterdam.

Jongeren

De acties richten zich specifiek op jongeren omdat de gemeente hen wil laten opgroeien tot vrije, zelfstandige en gezonde Amsterdammers. Een verslaving beperkt de keuzevrijheid en het (puber)brein is gevoeliger voor verslaving dan een volwassenbrein.

Om te voorkomen dat jongeren gaan roken is het nodig om maatregelen te treffen die bijdragen aan denormalisatie van roken in hun directe leefomgeving. Voorbeelden hiervan zijn het stimuleren van rookvrije schoolpleinen, speeltuinen en sportvelden.

Ondersteuning

In Amsterdam wordt meer gerookt dat in de vier andere grote steden. Na een jarenlange daling van het aantal rokers in de stad is deze trend nu gestagneerd. Sterker nog, de afgelopen jaren zijn meer jongvolwassenen in de stad gaan roken. De helft van de rokende Amsterdammers geeft aan te willen stoppen met roken. De gemeente gaat minima die willen stoppen met roken ondersteunen. Samen met het AMC ontwikkelt de gemeente een benadering op maat om stoppen met roken te stimuleren. Deze aanpak is specifiek gericht op de minima, omdat de gezondheid van deze groep achterloopt in vergelijking met de rest van Amsterdam. Daarnaast wordt in deze groep relatief veel gerookt en is stoppen één van de belangrijkste maatregelen om de gezondheid structureel te verbeteren.

Als werkgever stimuleert de gemeente haar medewerkers te stoppen. Alle gemeentegebouwen zullen vanaf 2017 rookvrij zijn. Medewerkers die graag willen blijven roken, dienen dat buiten het terrein van het gemeentelijk gebouw te doen, op minimaal 20 meter afstand (dus niet alleen vanaf de ingangen). Daarnaast kunnen alle rokende werknemers gratis gebruik maken van onlinestoppen met roken ondersteuning.

Met de uitwerking van dit beleid wil de gemeente Amsterdam een lokale impuls gevan aan de landelijke vraag om een integrale aanpak van gezondheid

(foto: CC BY Moyan Brenn)

http://www.alliantienederlandrookvrij.nl/alliantieraad-eenheid-en-kracht-verscheidenheid/