Word lid Bestel gratis

BINNEN ZEVEN JAAR MEDISCHE DOORBRAAK ASTMA Accelerate Longfonds lanceert met trots een vernieuwend en resultaatgericht inte

Met dit grensverleggende onderzoeksprogramma geeft Michael Rutgers van het Longfonds gehoor aan de grootste wens van patiënten: toegankelijke en effectieve oplossingen vinden voor longziekten.

Een medische doorbraak is hard nodig. Het aantal mensen met een longziekte, en bijbehorende maatschappelijke en financiële gevolgen, nemen in rap tempo toe. Alleen al in Nederland leven 1,2 miljoen mensen met een ongeneeslijke longziekte zoals astma en COPD. De eerste medische doorbraak van Accelerate wordt binnen zeven jaar verwacht.

 

Voor de gehele tekst, ga naar de site van het Longfonds.nl

Doel

Longfonds Accelerate werkt versneld aan een medische doorbraak voor ongeneeslijke longziekten zoals astma en COPD. Op initiatief en onder regie van het Longfonds worden de krachten gebundeld van vooraanstaande onderzoekers van topinstituten, artsen, longpatiënten en maatschappelijke partners. Een krachtenbundeling van dit formaat leidt versneld tot nieuwe ideeën en snellere resultaten.

De sleutel zit wat ons betreft in intensieve internationale samenwerking en wetenschappelijke kennisdeling over longziekten. Deze unieke aanpak creëert ruimte voor de broodnodige innovatie. Dit is hét moment om deze stap te zetten. Toegang tot nieuwe kennis, opkomende technologieën en mogelijkheden tot intensievere samenwerking zorgen namelijk voor uitzonderlijk goede omstandigheden. Een medische doorbraak wordt al binnen zeven jaar verwacht.

 

Aanpak

Model

Om deze enorme klus met alle betrokkenen te klaren én de beoogde versnelling te realiseren, wordt in Accelerate gewerkt met een start up mentaliteit. We kunnen voortbouwen op jarenlange ervaring en opgebouwde inzichten. Door nu intensieve samenwerking en kennisdeling te realiseren, is een versnelde medische doorbraak voor ongeneeslijke longziekten zoals astma en COPD dichterbij dan ooit.

Hoe werkt dit vooraanstaande internationale programma precies aan die medische doorbraak? Een greep uit de unieke elementen van de Accelerate aanpak:

  • Het Longfonds houdt van begin tot eind de regie op alle onderzoeksfasen, waarbij de duidelijke focus op het gewenste resultaat voor patiënten voorop staat. We gaan door tot oplossingen zijn gevonden en impact is bereikt.
  • Nieuwe wetenschappelijke kennis en ervaringen worden voortdurend en gestructureerd tussentijds uitgewisseld door betrokken onderzoekers en artsen van academische topinstituten. Deze korte lijnen leveren aanzienlijke tijdwinst op: cruciale informatie wordt niet pas na publicatie beschikbaar maar wordt direct optimaal benut.
  • Een speciaal benoemde Patiënt Advies Commissie is het hele onderzoekstraject betrokken. Deze patiëntenparticiptatie is van wezenlijk belang om daadwerkelijk succesvolle en bruikbare resultaten te kunnen opleveren.
  • Het Longfonds verbindt maatschappelijk partners en investeerders, waardoor het startkapitaal kan groeien en we langdurige betrokkenheid kunnen garanderen. Conform de afspraken vloeien toekomstige opbrengsten waar mogelijk terug naar onderzoek binnen het Accelerate programma.