Word lid Bestel gratis

Eigen regie en zelfredzaamheid voor werkenden met een chronische ziekte

Vanuit het VU medisch centrum (afdeling sociale geneeskunde, onderzoekslijn Arbeid en gezondheid) zijn wij bezig met een onderzoeksproject over werken met een chronische ziekte. Het doel van het project is om de ondersteuning van werkenden met een chronische ziekte door de bedrijfsarts te verbeteren, zodat zij op een prettige manier aan het werk kunnen blijven en niet hoeven uitvallen. Uiteindelijk zal er een interventie worden ontwikkeld die de bedrijfsartsen beter helpt bij het ondersteunen van werkenden met een chronische ziekte in hun werk.

Als onderdeel van dit project willen we graag groepsinterviews houden met werkenden met een chronische ziekte, om een beter beeld te krijgen van hun ervaringen met het werken met een chronische ziekte; de strategieën die ze gebruiken om aan het werk te blijven, en de behoeften die zij hebben wat betreft ondersteuning (onder andere door de bedrijfsarts). De informatie die naar voor komt tijdens deze groepsinterviews zal gebruikt worden voor de ontwikkeling van een interventie, zodat de interventie zo goed mogelijk aansluit bij de behoeften van de doelgroep.

Voor deze groepsinterviews zijn wij op zoek naar mensen met een chronische ziekte (waaronder longziekten) die op dit moment aan het werk zijn. 

Op de website www.ikblijfaanhetwerk.nl staat meer informatie over het project en de groepsinterviews. Ook is daar het aanmeldformulier te vinden zodat deelnemers zich gelijk aan kunnen melden voor een groepsinterview. Uiteraard ben ik bereid om aanvullende informatie te geven, mocht u daar behoefte aan hebben.