Word lid Bestel gratis

Het keukentafelgesprek / 6 tips om u voor te bereiden (artikel Longwijzer november 2015)

Er hangt best veel af van het keukentafelgesprek. Want welke hulp kunt u nu en in de toekomst krijgen? Met deze zes tips gaat u het gesprek goed voorbereid in.

Het keukentafelgesprek is het persoonlijke gesprek dat mensen samen met de gemeet voeren om te kijken welke ondersteuning er nodig is vanuit de Wmo (Wet maatschappeiljke ondersteuning). U bespreekt wat voor hulp u ontvang en welke hulp u in de toekomst verwacht nodig te hebben. Uw gezondheid komt aan de orde, net als uw omgeving en eventuele mantelzorger. Doel van het gesprek: een goede oplossing voor u vinden, zodat u thuis kunt blijven wonen en kunt meedoen in de samenleving. Bereid het gesprek samen met uw partner of ander mantelzorger goed voor. Zet de wensen en vragen van beiden op papier zodat u tijdens het gesprek niets vergeet. Om u voor te bereiden kunt u de volgende stappen volgen:

Tip 1
Bespreek met uw parter/mantelzorger wat het doel is van het keukentafelgesprek. De bedoeling is dat de Wmo-consulent met wie u het gesrek voert een goed beeld krijgt van welke zorg u nodig heeft, zodat uw mantelzorger niet overbelast raakt. Vraag ook eens aan anderen in uw omgeving hoe zij erover denken: een frisse blik van buitenaf is vaak nuttig.

Tip 2
Zet op papier welke hulp u nu al krijgt. Bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, dagbesteding of vervoer. Schrijf per hulpvorm op of u tevreden bent over deze hulp. Noteer ook of deze zorg moet worden uitgebreid, bijvoorbeeld omdat u meer klachten heeft.

Tip 3
Schrijf vervolgens op welke hulp u in de toekomst dent nodig te hebben. Probeer reëel te kijken naar hoe het met u gaat en wat u wel of niet meer verwacht te kunnen. Taken die u nu al veel energie kosten, zouden over een tijdje weleens lastig kunnen zijn zonder extra hulp. Denk overigens niet alleen aan zorgtaken, maar vergeet ook de sociale contacten, uitstapjes en vakanties niet.

Tip 4
Maak kopieën van uw medische verklaringen en andere informatie die uw verhaal kunnen ondersteunen. Den aan een overzicht van de medicatie en de zorgmap die u mogelijk in huis heeft. Of vraag uw huisarts om een kort overzicht van hoe het met uw gezondheid is. Zo kunt u beter laten zien waarom u bijvoorbeeld denkt in de toekomst meer zorg nodig te hebben.

Tip 5
Breng samen met uw partner/mantelzorger in kaart op welke mensen in uw omgeving u kunt terugvallen. Bijvoorbeeld een buurvrouw die helpt met de boodschappen of een zoon die u naar de dagbesteding brengt. Vraag deze mensen of ze dit in de toekomst willen blijven doen. Zo geeft u tijdens het keukentafelgesprek duidelijk aan voor welke zorg u wel - of juist niet - kunt terugvallen op uw familie en vrienden.

Tip 6
Maak een afspraak met de gemeente voor het gesprek. Geef aan waar u het gesprek wilt voeren, het liefst in een voor u vertrouwde omgeving. Vraag ook hoeveel tijd er is voor het gesprek.

Tips&adviezen

  • Erg moe of benauwd op de dag van het keukentafelgesprek? Bel om de afspraak te verzetten.
  • Kan uw partner of mantelzorgen niet bij het gesprek aanwezig zijn? Vraag dan een vriend, familielid of buur: twee horen altijd meer dan één.
  • Wees open en eerlijk. Overdrijf uw klachten niet, maar doe u ook niet gezonder voor dan dat u misschien bent.
  • Vraag wat de vervolgstappen zijn: wanneer wordt uw situatie opnieuw bekeken?
  • Vraag wanneer u het schriftelijk verslag van het gesprek krijgt.
  • Lees het verslag goed na en kijk of het overeenkomt met wat er is besproken.
  • Bent u het niet eens met het verslag? U kunt binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij uw gemeente. Kijk op de site van uw gemeente hoe u dit doet.
  • Soms kunt u voor een lager tarief (extra uren) hulp inkopen. Informeer ernaar bij uw gemeente.

Extra informatie: Regelmatig worden gemeenten door de rechter teruggefloten: eerdere geschrapte huishoudelijke hulp wordt dan alsnog toegekend. Het kan zijn dat er geen keukentafelgesprek is gevoerd, maar soms ook is er na het gesprek voor te weinig ondersteuning gezorgd.

Voor meer informatie: iederin.nl en longfonds.nl/zorg2016

Wilt u het originele artikel zien en/of lezen, klikt u dan op Keukentafelgesprek, 6 tips