Word lid Bestel gratis

Longfonds rayon Amsterdam is op zoek naar coördiatoren voor onze Longpunten

Leren van elkaar tijdens Longpunt

Longpunt is de maandelijkse ontmoeting voor mensen met een chronische longziekte, partners, mantelzorgers én zorgverleners. Leerzamer dan een spreekuur, gezelliger dan een uitstapje. Voor zorgverleners is het de plek waar zij longpatiënten als groep kunnen ontmoeten en interactief kunnen informeren of voorlichten. Voor longpatiënten is het de plek om ervaringen uit te wisselen, te leren en om zorgen of plezier te delen. Voor vrijwilligers is het een plek waar zij het leven van longpatiënten helpen verbeteren.

Wilt u, samen met andere vrijwilligers, meehelpen met de organisatie van het Longpunt? We zullen veel samenwerken met ziekenhuizen, huisartsen, longverpleegkundigen, fysiotherapeuten, thuiszorg e.d., maar ook met vrijwilligers van de Rayoncommissie Amsterdam van het Longfonds en met de betaalde medewerkers van het bureau in Amersfoort. Regelmatig worden we uitgenodigd om deel te nemen aan uitwisselingsbijeenkomsten met andere Longpuntvrijwilligers.

Uw kerntaken*:

 • U leidt de maandelijkse bijeenkomsten, eventueel samen met een 2e gespreksleider
 • U bereidt de bijeenkomsten voor met de gastspreker
 • U draagt zorg voor een gestructureerde uitwisseling van ervaringen

*meer informatie beschikbaar op aanvraag

Wat verwachten wij?

 • U voelt zich verbonden met het lot van longpatiënten en hun naasten
 • U vindt het leuk om samen te werken
 • U wilt zich inzetten voor een goede sfeer
 • U bent iemand die afspraken nakomt
 • U vindt het leuk om contacten te leggen en deze te onderhouden
 • U bent deskundig en ervaren op de kerntaken en/of u bent bereid om zich die kennis en ervaring eigen te maken
 • U bent maandelijks één middag beschikbaar, inclusief thuisvoorbereiding
 • U bent 4 à 6 dagdelen per jaar beschikbaar voor (team)besprekingen en cursussen

Wat bieden wij?

 • Leuk en voldoening gevend vrijwilligerswerk binnen de kaders van een concreet project
 • Vergoeding van werkelijk gemaakte onkosten en vergaderkosten
 • Collectieve WA- en Ongevallenverzekering
 • Mogelijkheden voor training en bijscholing
 • Gratis lidmaatschap van het Longfonds
 • Ondersteuning van de Rayoncommissie en de Rayonconsulent

Het Longfonds subsidieert Longpunt deels.

Zie op onderstaande foto een groot deel van ons vrijwilligersteam (enkele leden waren helaas tijdens het nemen van deze foto verhinderd).

Ter promotie van onze vrijwilligersactiviteiten is er ook een regionale website en een nieuwsbrief voor leden.

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden: sandradegraaf@longfonds.nl of  06 51007072

U kunt ook een kijkje nemen op onze regionale website http://amsterdam.longfonds.nl/