Word lid Bestel gratis

Meedenken bij longonderzoek?

Dan is dit uw kans! 

De afdeling onderzoek van het Academisch Medisch Centrum Amsterdam (AMC) gaat een patiëntenadviesraad starten en is hiervoor op zoek naar mensen met een longaandoening.

Wat gaat u doen?
Onderzoekers zullen aan deelnemers van deze patiëntenadviesraad hun onderzoeksvoorstellen dieop dat moment nog geschreven worden, presenteren. Zij horen graag wat u er van vindt: verbetert het bijvoorbeeld de kwaliteit van leven van longpatiënten? Is de eventuele belasting voorproefpersonen niet te groot? Wat vindt u van de opzet ervan? Andere bespreekpunten zijnbijvoorbeeld: welke onderzoeksonderwerpen sluiten aan bij behoeften van patiënten en hoe kunnen patiënten hun mening geven tijdens de looptijd van het onderzoek.

Praktisch:
Leden van de patiëntenadviesraad worden ondersteund door het Longfonds. De
patiëntenadviesraad komt een paar keer per jaar maximaal 2 uur bij elkaar. U neemt deel als
vrijwilliger en het vraagt weinig/geen voorbereidingstijd. Reiskosten worden vergoed. Zowel
(ex)patiënten van het AMC als mensen die geen patiënt zijn bij het AMC zijn welkom.

Heeft u interesse of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Sandra de Graaf,
regioconsulent van het Longfonds: sandradegraaf@longfonds.nl of (033) 43 41 250.