Word lid Bestel gratis

Persbericht Longfonds (voorheen Astma Fonds)

Amsterdam: 14 september start Longpunt Amsterdam Oost e.o. voor iedereen met een longziekte

Met een longziekte sta je niet alleen’

Amsterdam -  Als longpatiënt heb je veel aan je arts of de verpleegkundige. Maar wat je van andere patiënten hoort, is minstens zo waardevol. Je leert van andermans ervaring. Dat kan voortaan bij Longpunt Amsterdam Oost e.o. de maandelijkse ontmoetingsplek die het Longfonds (voorheen Astma Fonds) organiseert voor longpatiënten en hun omgeving.

Longpunt Amsterdam Oost e.o. start op maandag 14 september met een feestelijke opening. Deze vindt plaats van 14.00 tot 16.00 uur bij Fysio World, Middenweg 67 F, 1098 AE Amsterdam (achter de Vomar). Te bereiken met tram 9 en bus 41, halte Hogeweg. Na overleg kan er bij de locatie geparkeerd worden. Vanaf september is er elke tweede maandag van de maand een bijeenkomst van 14.00 tot 16.00 uur.

Het thema van de openingsbijeenkomst is ‘Ziektebeeld Longaandoeningen’, door Paul Bresser, longarts OLVG.

Deelname gratis, ook voor niet leden

Iedereen kan gratis deelnemen aan Longpunt Amsterdam Oost e.o.. Info en aanmelden via Margot van Doesburg, 06 290 392 73 of via longpuntamsterdamoost@longfonds.nl . Zie ook http://amsterdam.longfonds.nl/. Bezoekers worden verzocht geen parfum of andere geurtjes te gebruiken, veel longpatiënten hebben daar last van.

Regionale zorgverleners

Longpatiënten kunnen te maken hebben met uiteenlopende zorgverleners, zoals longartsen, diëtisten of fysiotherapeuten, maar ook psychologen, thuiszorg of maatschappelijk werkers. Zij dragen allemaal bij aan het Longpunt. In Amsterdam Oost e.o. zijn naast het Longfonds o.a. het OLVG, het AMC, apothekers, huisartsen en Fysio World Amsterdam betrokken.

Kennis en ervaring

Hoe beter je als patiënt om kunt gaan met je longziekte, hoe liever. Maar hoe doe je dat? Mensen met een chronische longziekte, hun familie en zorgverleners, zijn voortaan eens in de maand van harte welkom om informatie te krijgen én hun ervaringen te delen. Wie kan je beter vertellen hoe je in het dagelijks leven om kunt gaan met je ziekte, dan een patiënt? En wie kan beter vertellen hoe je jouw medicijnen op de juiste manier kunt innemen, dan de longverpleegkundige of de praktijkondersteuner? Die ontmoeting vindt elke maand plaats bij Longpunt Amsterdam Oost e.o. georganiseerd door het Longfonds en partners in de regio.

Voor patiënten en hun omgeving is Longpunt dé plek om ervaringen uit te wisselen, tips op te doen en zorgen te delen. Voor zorgverleners is Longpunt dé plek waar zij patiënten in een groep ontmoeten en interactief kunnen informeren. Voor vrijwilligers is Longpunt dé plek waar zij het leven van andere longpatiënten enorm helpen verbeteren.

Longfonds (voorheen Astma Fonds)

Het Longfonds (voorheen Astma Fonds) strijdt voor mensen met een longziekte en wil gezonde longen gezond houden. Want gezonde longen zijn van levensbelang. In Nederland zijn ruim een miljoen mensen met een longziekte, zoals astma, COPD of een zeldzame longziekte.

Noot voor redactie:

Media zijn van harte welkom bij de opening van Longpunt Amsterdam Oost e.o.  op maandag 14 september van 14.00 tot 16.00 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sandra de Graaf, verenigingsconsulent Longfonds, tel.  (06) 51 00 70 72 of sandradegraaf@longfonds.nl