Word lid Bestel gratis

Verslagje van de Longdagen 2017 door Henny Boerhout

Dinsdag 11 april 2017 was ik aanwezig op één van de Longdagen die gehouden werden in de Heerlickheid in Ermelo.

Na rondvraag was er behalve ikzelf uit Amsterdam niemand in de gelegenheid om te gaan, maar de sfeer op deze dag was dermate open, dat ik verschillende contacten heb kunnen leggen met lotgenoten.

We werden ontvangen met een heerlijke lunch. Daarna presenteerden een vijftal onderzoekers hun project waarmee ze dongen naar de Publieksprijs. (Intussen is al bekend geworden dat  Anke Lenferink, onderzoekster bij Medisch Spectrum Twente in Enschede deze prijs gewonnen heeft met haar Persoonlijk Actieplan voor mensen met COPD en andere chronische ziekten.)

Vervolgens was ik aanwezig bij de lezingen van de volgende sprekers:

onze “eigen” Michel Rutgers die sprak over Het Longfonds en Wetenschappelijk onderzoek,

Dr Martijn Spruit, werkzaam bij de Universiteiten van Maastricht en Haselt (B) over Effecten van Longrevalidatie,

Prof. Dr. Pieter Hiemstra, UMC Leiden, gaf een overzicht van interessante onderzoeken van de afgelopen tijd en in de toekomst,

En tenslotte J. Vercouteren, klinisch psycholoog in het Radboud UMC, die sprak over vermoeidheid bij COPD.

De middag werd plenair afgesloten met een lezing van de kinder-longarts Paul Brand over: Een leven lang longen, het belang van de eerste levensjaren. Van de drie cases die hij besprak, intrigeerde mij vooral zijn verhaal over de problemen van de na 24! weken zwangerschap geboren baby.

Mijn conclusie na deze Longdag(en) moet wel zijn dat de wetenschap flinke vooruitgang geboekt heeft sinds ik 40 jaar geleden als kinderverpleegkundige werkte op de couveuse-afdeling, waarin die tijd baby’s geboren na minder dan 27 weken zwangerschap geen kans op overleven hadden.

Henny Boerhout
Vrijwilliger Longfonds rayon Amsterdam
Verpleegkundige n.p.